3 de decembro: Día Internacional das persoas con discapacidade
external image justo.png
external image justo.png

O 3 de decembro celebrase o Dia Internacional das persoas con Discapacidade. UN dos obxectivos neste dia é dar a coñecer os dereitos destas persoas.A CONVENCIÓNsobre os dereitos das persoas com discapacidade informanos destes cunha linguaxe fácil e com pictogramas para favorecer a súa lectura.Foi editada em maio do 2010 e a publicación foi coordinada e realizada pólo Ceapat-Imserso, em colaboración com Arasaac e Fundosa accesibilidade.

Isabelle Carrier atopa neste libro a maneira de representar qué supón a discapacidade intelectual para facerlla entender aos máiss pequenos: a imaxe dun neno que non ten máis remedio que tratar de avanzar pola vida arrastrando un cazo.