benvidos.jpg

COMÚN SETEMBRO ASAMBLEA DE CLASE
ACTIVIDADE REXISTO INICIAL ALUMNOS/AS
REXISTRO Inicial TITORÍA Alumnos/asProceso de elección dos delegados ou delegadas de Grupo
external image pdf.png
protocolo_eleccion_delegado.pdf
Acta de elección de delegados e delegadas
external image msword.png
ACTA DE ELECCIÓN DE DELEGADOS.doc
Normas de convivencia
Presentación trabajo normas
REXISTRO INDIVIDUAL DE AVALIACIÓN CONTINUA (ÁREAS).
Deixovos esta cómoda plantilla para levar un rexistro anual de todos os vosos alumnos/as por área. Nela atoparedes unha casilla para incluir a asistencia, o comportamento, a calificación por tarefas, exercicios e trabllo en clase e os exámenes.
A plantilla podédes personalizala coa fotografía do alumno/a e unha vez que a tedes imprimila e poñelas nun clasificador.

PRIMARIAReunión con NAIS E PAIS INICIO DE CURSO. , presentación en powerpoint e outros documentos de interese
reunión_familias.jpg

A IMPORTANCIA DE LER NA CASA: Documento moi interesante para comentar coas familia. É unha guía de lectura para familias editada pola Junta de Andalucia.
Os titores dos cursos 2º, 4º e 6º de EP, pódedes entregar o BOLETÏN " PAIS E NAIS LEN COS SEUS FILLOS E FILLAS", XA QUE EN 1º, 3º E 5º, xa lles presentamos o boletín "FACER BOS LECTORES".


1º ciclo de Educación Primaria (1º EP)


2º Ciclo de Educación Primaria (3ºEP)


3º Ciclo de Educación Primaria (5º EP)

Quitar Archivo


GUÍA DE LECTURASECUNDARIAReunión con NAIS E PAIs INICIO DE CURSO. Guión, Programación, presentación en powerpoint e outros documentos de interese
Elección de delegados de NAIS E PAIS. QuE di ao respecto o noso Proxecto Educativo?
external image pdf.png
perfil_delegados.pdf
external image vnd.ms-powerpoint.pngexternal image pdf.pngACTA DE DELEGADOS familias.pdf
Técnicas de estudo: Común a Primaria e Secundaria
* Normas para a presentación de cadernos.

 • Normas para a presentación de traballos escritos

ORIENTACIÓN ACADÉMICA E PROFESIONAL

Rutas laborales (Consejería de Educación - Principado de Asturias)external image rutas-laborales.jpg?w=229&h=201
"Rutas Laborales é unha ferramenta de orientación académica e profesional para o alumnado da ESO que ten como obxectivo facilitarlles a toma de decisións en relación ao seu futuro académico e profesional, de maneira que afronten adecuadamente a tarefa de descubrir e elixir as mellores opcións formativas".
Rutas laborales 1º ESORutas laborales 2º ESORutas laborales 3º ESORutas laborales 4º ESO
Ferramenta online, coa que a través de diferentes personaxes e actividadeso alumno/a pode explorar os oficicios e as profesións, así como coñecer as súas habilidades e aptitudes. Xogando aprenden a tomar decisións e a elaboraro seu propio itinerario vocacional.
Accede a tu ruta laboral.external image 5035240737831493829-8355880406469355293?l=monicadizorienta.blogspot.com


ENTREVISTAS COAS FAMILIAS

Documento para recoller mediante Google DRIVE a información para Familias:
   • PRIMARIA
   • 1º e 2º de ESO:


   • 3º e 4º de ESO:


 • Táboa de entrevistas coas familiasCOMPROMISOS PEDAGÓXICOS
RESUMES DO LIBRO DE JUAN VAELLO ORTS "CÓMO DAR CLASE A LOS QUE NO QUIEREN"

GUÍA DO TITOR EN SECUNDARIA:

O portal de orientación educativa de Murcia (Orientamur), acaba de publicar como novidade unha guia do titor de secundaria, con numerosas ferramentas e instrumentos para utilizar na titoría cos alumnos/as de secundaria. Para descargalo pincha no enlace ou na imaxe.

external image pq1portada.jpg
Descargar publicación completa
Abrir documento en formato PDF
Abrir documento en formato PDF
(3,6 MB)

Descargar por capítulos:
Por qué y cómo usar esta guía
Abrir documento en formato PDF
Abrir documento en formato PDF

La tutoría
Abrir documento en formato PDF
Abrir documento en formato PDF

Planificación de las tutorías
Abrir documento en formato PDF
Abrir documento en formato PDF

Seguimiento de alumnos
Abrir documento en formato PDF
Abrir documento en formato PDF

Actas de evaluación
Abrir documento en formato PDF
Abrir documento en formato PDF

Programa de diversificación curricular
Abrir documento en formato PDF
Abrir documento en formato PDF

Programa de cualificación profesional inicial
Abrir documento en formato PDF
Abrir documento en formato PDF

Normativa
Abrir documento en formato PDF
Abrir documento en formato PDF

Orientación académica
Abrir documento en formato PDF
Abrir documento en formato PDF

Anexo: Agenda de contactos
Abrir documento en formato PDF
Abrir documento en formato PDF

Bibliografía, webgrafía y normativa utilizada
Abrir documento en formato PDF
Abrir documento en formato PDF

Créditos
Abrir documento en formato PDF
Abrir documento en formato PDF

external image 5035240737831493829-461325112489501935?l=monicadizorienta.blogspot.comRELACIÓNS IGUALITARIAS: IGUALMENTE AMIGOSInteresante g**uía,** en formato comic, dirixida aos adolescentes, para traballar como establecer relacións sans, evitando as relacións baseadas no sometimento e o control do outro. Na adolescencia o desenvolvemento físico, emocional, intelectual, social, espiritual e académico non sempre van unidos. É unha época de intensa preocupación pola personalidade individual que madura e cambia diariamente. Os adolescentes forman unha comunidade de iguais que potencia o comportamento grupal..A búsqueda de sí mesmos levalles a fixarse nos modelos que a sociedade lles ofrece.