Dinámicas_de_grupo1.jpgPara conseguir un bo funcionamiento das titorías consideramos moi importante lograr que o grupo de alumnos e alumnas que coinciden nunha clase, vaian coñecéndose, interactuén en xogos e actividades non académicas e vaian senténdose parte do grupo. A solidaridade, nace do coñecemento do grupo e para iso é necesario compartir algo máis que o currículum académico. Trataremos de potenciar a empatía entre eles, o divertirse na resolución de algunha situación problemática ou xogo.
Cando se fala do CONFLICTO (Paco Gascón Soriano), introducese o concepto de PREVENCIÓN (J.Burton), é dicir, intervir antes de que apareza a crise.
As habilidades a traballar serían as seguintes:

Crear no grupo un ambiente de aprecio e confianza

Aquí introduciremos xogos que servirán para que os alumnos e alumnas se coñezan e se integren, nun ambiente de aprecio e confianza.


Fichas para coñecer as cualidades de cada un dos compañeiros e compañeiras. Esta actividade é moi recomendable para o alumnado nas titorías de 1º ESO.


Hola Bingo. Actividade para coñecerse entre eles. Trátase dun bingo cunha serie de habilidades persoais ou características que hai que localizar no grupo.
Instruccións: Imprimense os cartóns (utilizade o ficheiro adxunto, que conten 4 cartóns por folio) e repartilo entre os alumnos/as, posteriormente cada alumno/a debe localizar a compañeiros que realicen o que di en cada casilla. (Non poden repetirse nomes, coa excepción das clases con poucos alumnos/as, na que poderánse repetir 2 veces o como moito 3 nomes).
Posteriormente e unha vez completados os cartóns, pódese realizar o "BINGO", que consiste en sacar nomes do listado de clase para que cada un tache sobre o cartón, etc...

O proceso de toma de decisións no grupo. Con esta dinámica pretendese analizar cómo se toman as decisións no grupo, cómo obtemos o consenso, se é posible, ou se en moitos casos é máis sinxelo, anque non máis efectivo, unha votación.
......................................................................................................................................................................

.......................................................................

Autoestima e auto-concepto

Para desenvolver o propio concepto, facendo fincapé no positivo. A autoestima vaise forxando coa imaxen que nos devolven os demais, por iso é importante traballar non só os valores que teñen como persoa, senon tamén os valores como membro dunha cultura (a súa identidade).


DINÁMICAS DE ASERTIVIDADE

DINÁMICAS DE AUTOESTIMA

DINÁMICAS AUTOCOÑECEMENTO

DINÁMICAS DE COMUNICACIÓN: ESOITA ACTIVA

DINÁMICAS DE CONFIANZA

DINÁMICAS DE COÑECEMENTO

DINÁMICAS DE DISTENSIÓN
DINÁMICAS DE EMPATÍA

DINÁMICAS DE HABILIDADES SOCIAIS

DINÁMICAS DE TOMA DE DECISIÓNS ROL

BASE DE DATOS DE DINÁMICAS EMOCIONAIS

14 SESIÓNS DE EDUCACIÓN EMOCIONAL126 Dinámicas de Educación Emocional (Botica del Orientador)

Dinámicas sobre valores para 32 sesiones (Educarueca)

Para la cohesión del grupo
Dinámicas para conocerse
Dinámicas para trabajar en grupo
Tiempo libre.org
Juegos de grupo
Juegos de cooperación
Gerza.com
Recopilación de dinámicas grupales
456 Dinámicas y juegos de integración grupal
Juegos de Autoestima y cohesión de grupo


DINÁMICAS PARA PREVIR O ACOSO ESCOLAR


Dinámicas de grupo para desenvolver no aula co obxectivo de previr conductas e actitudes violentas no grupo de alumnos/as. Cada unha va enfocada a un criterio como:coñecer as cualidades de cada un, o valor da amistade, fomentar habilidades sociais, crear un ambiente de armonía, partir de motivacións diferentes, a cooperación, dinámicas de grupos, etc.

- Dinámica de **cualidades**
- Dinámica da amistade
- Dinámica do **barco**
- Dinámica do **compañeiro/a**
- Dinámica da **árbore e o vento**
- Dinámica do **abrazo**
- Dinámica da **motivación**
- Dinámica de **formación de grupos**
- Dinámica do **lavacoches**
- Dinámica **"gañe canto poida"**

external image 7085621148247776703-427576538952124120?l=orienta-ex.blogspot.comde la junta de extremadura (Campaña Si te molestan, no calles)

Recopilación de dinámicas de presentación e integración grupal
Dinámicas de grupo para trabajar la autoestima y la cohesión del grupo


Este trabajo, publicado por la Junta de Andalucía, presenta actividades prácticas con dinámicas para trabajar la competencia social de los alumnos, la autoestima y la cohesión del grupo. Fácilmente aplicables en tutoría.
external image cinco-rasgos-que-muestran-una-baja-autoestima-en-los-ninos.jpg

PINCHA EN ESTE ENLACE PARA DESCARGAR LAS DINÁMICAS