MEDIACIÓN


A mediación é unha ferramenta moi importante da que dispoñemos no noso Plan de Convivencia para a resolución de los conflitos. A mediación maís eficaz é a que se leva a cabo entre iguais, por iso fai catro anos constituimos un GT para que poñer en funcionamento esta ferramenta.

O conflicto non ten por qué ser negativo, ao contrario, donde convive xente pode xurdir un conflicto, por iso é importante saber resolvelo porque de ahí podese aprender, de feito os grandes cambios e innovacións xurden cando existen conflitos entre o que pretendemos e o que podemos lograr, o que queremos facer e o que podemos, o que queremos conseguir e o que nos está permitido.... pero ¡ánimo! podemos resolvelo: non se trata de "Eu gaño e tí perdes", senon "Eu gaño e ti gañas"

Aquí poñemosvos algúns dos materiais que se crearon para iniciar a formación dos mediadores, é importante que os mediadores saiban ben en qué consiste a súaf tarea, respeten a confidencialidade e sexan neutros (neutralidade) antes as partes en conflito, iso non se aprende nunhas poucas sesións, é un proceso lento, pero non podemos deixar que a mediación fagase de maneira chapuceira, para iso, mellor non mediar.

SENSIBLIZACIÓN FORMACIÓN MEDIADORES

FORMACIÓN DE MEDIADORES/AS

INFORMACIÓN MEDIACIÓN PROFESORADO

PASOS A SEGUIR NUN CASO DE MEDIACIÓN

PROXECTO CONVIDA