PLAN AUDIOVISUALUSO DOS CURTOMETRAXES COMO RECURSOS NA TITORÍA
Xa está ao dispor da comunidade educativa a proposta didáctica para traballar na aula a película "A pesar de todo, quérote". A proposta preséntase en Moodle dende a Aula Abalar acompañada do telefilme, que se ofrece en streaming para a súa emisión gratuíta nos centros de ensino. Esta unidade didáctica arranca cunha pequena introdución técnica sobre o seu funcionamento didáctico e logo ofrece a través de cinco módulos os contidos que se van desenvolver; complétase cos recursos que poden favorecer o labor do profesorado e remata cunha proposta de traballo para afondar na educación viaria como proxecto de centro

external image 649e1fe653f7da833f302f9d57f2a1c8.png ACCESO Á UNIDADE DIDÁCTICA

En canto aos contidos, a proposta de traballo que se ofrece centra o seu foco de atención sobre o tratamento da educación en valores, facendo fincapé na educación emocional, na educación viaria e mais na educación para a saúde. A metodoloxía de traballo que se propón é a realización de actividades antes, durante e despois do visionado do filme para afondar logo no desenvolvemento da aprendizaxe. Ao final de cada módulo ofrécese unha tarefa que contribúa ao afianzamento do coñecemento adquirido co espírito do traballo por proxectos. Debido á sensibilidade dos temas que se tratan na película, son as actividades as que van orientando o alumnado para que constrúan pouco a pouco as relacións que existen entre a inmadurez emocional, os factores de risco, as condutas nocivas... a partir das súas sensibilidades, das súas experiencias e dos seus intereses.
Ademais, a unidade aborda o tratamento da linguaxe cinematográfica para achegar o cine como recurso didáctico para comprensión da nosa realidade cotiá e de nós mesmos. A verosimilitude da ficción representada, a idade dos personaxes protagonistas e a actualidade dos temas abordados ofrecen un marco de traballo óptimo para que o alumnado se achegue con curiosidade aos produtos audiovisuais con sentido crítico e mais con interese estético.
A pesar de todo, quérote (2011) foi dirixida por Jorge Algora e cedida pola súa produtora, Adivina Producciones, para o desenvolvemento desta proposta didáctica nos centros de ensino.


"HABLANDO SE ENTIENDE LA GENTE"


Descargas de materiales en la sección de publicaciones en su sede electrónica del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

PINCHA AQUÍ.C
NE VIOLETA

OS SEGUINTES MATERIAIS FORON TOMADOS DO BLOG "LA MARIPOSA Y EL ELEFANTE"
external image CARTEL+X+NADA.jpg


TEMA: Acoso, violencia escolar, buying, ejemplo, egocentrismo, empatía.
MATERIAL ADICIONAL: Cortometraje "X Nada"
ARTÍCULO EN EL BLOG: Prevenir mejor que sufrir. (12/03/13)
ENLACE A LA ACTIVIDAD (PDF): Descarga aquí.

external image clown.jpgTEMA: Orientación laboral, valores en el trabajo, sinceridad, principios.
MATERIAL ADICIONAL: Cortometraje "Clown"ARTÍCULO EN EL BLOG: Trabajando principios y valores en el aula. (22/11/12)ENLACE A LA ACTIVIDAD (PDF): Descarga aquí.external image la-leyenda-del-espantapajaros.jpgTEMA: Objetivos, sueños, tolerancia, determinación, constancia.
MATERIAL ADICIONAL: Cortometraje "La leyenda del espantapájaros"

ARTÍCULO EN EL BLOG: La hora de los soñadores. (26/10/12)
ENLACE A LA ACTIVIDAD (PDF): Descarga aquí.external image bigote+tigre.jpgTEMAS: Resolución de conflictos, fijación de objetivos, esfuerzo, constancia, creatividad, determinación.
MATERIAL ADICIONAL: Texto del cuento "El bigote del tigre" (adaptación propia)
ARTÍCULO EN EL BLOG: El bigote del tigre. (11/09/12)
ENLACE A LA ACTIVIDAD (PDF): Descarga aquí.external image kimberley+vlaeminck.jpgTEMAS: Consecuencias, resolución de problemas, sinceridad.
MATERIAL ADICIONAL: Artículos sobre la historia de Kimberley Vlaemink (incluidos en la actividad)
ARTÍCULO EN EL BLOG: Escarmentar en carne ajena. (10/07/12)
ENLACE A LA ACTIVIDAD (PDF): Descarga aquí.
external image 350xnuevostiempos_coolshot.jpgTEMAS: Inmigración, perspectiva, sueños, formación profesional, esperanza.
MATERIAL ADICIONAL: Cortometraje "Nuevos tiempos"
ARTÍCULO EN EL BLOG: Nuevos tiempos, una mirada diferente sobre la inmigración. (25/06/12)
ENLACE A LA ACTIVIDAD (PDF): Descarga aquí.
external image el+conde+lucanor.gifTEMAS: Orientación, perspectiva, esfuerzo, constancia, objetivos.
MATERIAL ADICIONAL: Texto **Ejemplo X El conde Lucanor.**
ARTÍCULO EN EL BLOG: La diferencia entre compadecerse y consolarse (8/06/12)
ENLACE A LA ACTIVIDAD (PDF): Descarga aquí.


external image elcirco.jpgTEMAS: Dinámica grupos, perspectiva, cohesión grupal, conocimiento, retroalimentación grupal.
MATERIAL ADICIONAL: No
ARTÍCULO EN EL BLOG: Dinámica de grupos "el circo" (21/05/12)
ENLACE A LA ACTIVIDAD (PDF): Descarga aquí.
external image Michael_Carroll.jpgTEMAS: Objetivos, sueños, coherencia, prioridades.
MATERIAL ADICIONAL: Artículo prensa sobre Michael Carroll (material incluido en la actividad)
ARTÍCULO EN EL BLOG: Ten cuidado con lo que deseas porque puede hacerse realidad (01/05/12)
ENLACE A LA ACTIVIDAD (PDF): Descarga aquí.

external image sirenito+cartel.jpgTEMAS: Expectativas, ejemplo, discriminación, influencia.
MATERIAL ADICIONAL: Cortometraje "Sirenito"
ARTÍCULO EN EL BLOG: La importancia de las expectativas. (12/04/12)
ENLACE A LA ACTIVIDAD (PDF): Descarga aquí.
external image hay+motivo.jpgTEMAS: Adolescencia, fracaso escolar, expectativas, 2ª oportunidades.
MATERIAL ADICIONAL: Cortometraje "Hay motivo"
ARTÍCULO EN EL BLOG: Elefantes III (26/01/12)
ENLACE A LA ACTIVIDAD (PDF): Descarga aquí.