2.jpg

ACTIVIDADES TITORÍA

TÉCNICAS DE ESTUDO
NOVO * PREPARANDO OS EXAMESWeb interactiva aprender a estudarTécnicas de estudo (Pilar Casanova) APRENDER_A_ESTUDIAR.jpg

NUEVO


Ensinando a estudar aos meus alumnos/as


Ayuda al estudio | Orientación y convivencia | Scoop.it
Ayuda al estudio | Orientación y convivencia | Scoop.it


Blog de axuda ao estudo para alumnos/as de ESO e Bacharelato (e un repasiño de primaria) de Mábel Villaescusa
TÉCNICAS DE ESTUDO (
blog que aborda en profundidade as técnicas de estudo que debe dominar un estudante para poder afrontar con éxito o seu traballo académico e incluso diría que profesional.
Tamén é importante indicar que este blog quedou sen actividade en outubro de 2010, pero a información que nos ofrece aborda con amplitude a información que podemos manexar desde o departamento, podendo facela extensiva ao noso alumnado e ás familias.Xogos para favorecer a mellora da convivencia (9 actividades)
convivencia2.jpgCaderno de Acción titorial e Convivencia
PREVENCIÓN DROGAS
1.- No te sumerjas. Descubre la trampa del alcohol Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias
external image alcohol+adolescencia.png


**2.- Hablemos en clase: programa educativo virtual:** ofrece material didáctico y multimedia para que profesores y alumnos tengan a su alcance la mayor prevención posible sobre el consumo de drogas y aprendan a evitarlas. Unidades didácticas "Neurobiología de la adicción". Material didáctico para trabajar en clase los efectos de las drogas sobre el cerebro, el comportamiento y la salud.
MATERIAL PARA EL ALUMNADO Acceder
MATERIAL PARA EL PROFESORADO Acceder


3.- EL ALCOHOL-Actividades EE.PP. "Sagrada Familia". Linares (Jaén).

4.- El ALCOHOL: mitos y realidades
El Orientablog
-FICHA DE TRABAJO PARA EL ALUMNADO
-INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA: DOCUMENTO PARA LOS TUTORES/AS


5.- Programas preventivos de la FAD > En la escuela

external image shim.gif
external image flechabuena.gif Construye tu mundo
external image shim.gif
external image flechabuena.gif Cine y Educación en Valores
external image shim.gif
external image flechabuena.gif El valor de un cuento
external image shim.gif
external image flechabuena.gif Tú y la Música
external image shim.gif
external image flechabuena.gif Club del Buen Deportista
external image shim.gif
external image flechabuena.gif necesari@s
external image shim.gif
external image flechabuena.gif Nuestro escenario: El teatro en la Educación
external image shim.gif
external image flechabuena.gif Y tu, ¿qué sientes?
external image shim.gif
external image flechabuena.gif Y tú, ¿qué piensas?
external image shim.gif
external image flechabuena.gif Tú mismo
external image shim.gif
external image flechabuena.gif PIDE: Programa Integral de Desarrollo Educativo
external image shim.gif
external image flechabuena.gif Ciudadanos
external image shim.gif
external image flechabuena.gif Me llamo Marcos: Jóvenes y estilos de vida
external image shim.gif
external image flechabuena.gif Pasa la vida
external image shim.gif
external image flechabuena.gif Prevenir para vivir

**6.- Prevención del Consumo de Alcohol y Tabaco. Guía Didáctica para profesores. Primer Ciclo de la ESO.** Ministerio del Interior, Ministerio de Sanidad y Consumo, Ministerio de Educación y Cultura

**7.- Adolescencia y Alcohol. Guía para el profesorado.** Fundación Alcohol y Sociedad
**Las caras del alcohol** Fundación Alcohol y Sociedad


8.- Promoción para una vida sin Drogas.Ministerio de Educación de Perú
Gestión del Riesgo en Instituciones Educativas
Gestión del Riesgo en Instituciones Educativas

Guía de detección 2006 (1).
[ descargar ]
Gestión del Riesgo en Instituciones Educativas
Gestión del Riesgo en Instituciones Educativas

Lineamientos para la Educación de una Vida sin Drogas.
[ descargar ]external image nuevo2.gif
1.2.1 Cartillas para Padres.
Gestión del Riesgo en Instituciones Educativas
Gestión del Riesgo en Instituciones Educativas

Protegiendo a nuestra familia.
[ descargar ]
external image App19.gif
Desarrollando nuestras habilidades sociales.
[ descargar ]
Perú: País Maravilloso
Perú: País Maravilloso

Conociendo e identificando las drogas I.
[ descargar ]
external image App21.gif
Conociendo e identificando las drogas II.
[ descargar ]
external image App22.gif
Aprendiendo en familia.
[ descargar ]
external image App23.gif
Caratula del folder.
[ descargar ]
external image App24.gif
Factores de Riesgo
[ descargar ]
external image App25.gif
Cuidando nuestra salud.
[ descargar ]
external image App26.gif
Todas las Cartillas
[ descargar ]


1.2.2 Cartillas sobre Drogas.
Gestión del Riesgo en Instituciones Educativas
Gestión del Riesgo en Instituciones Educativas

Carátula cartillas aplicativas sobre drogas.
[ descargar ]
external image App27.gif
Alcohol.
[ descargar ]
Perú: País Maravilloso
Perú: País Maravilloso

Cocaína.
[ descargar ]
external image App29.gif
Inhalantes
[ descargar ]
external image App30.gif
Medicamentos.
[ descargar ]
external image App33.gif
Éxtasis.
[ descargar ]
external image App34.gif
Marihuana.
[ descargar ]
external image App35.gif
Tabaco.
[ descargar ]
external image App31.gif
Todas las Cartillas
[ descargar ]


1.2.3 Información Básica sobre Drogas.
1
1

Información Básica sobre drogas.
[ descargar ]


1.2.4 Sesiones de Tutoría - Drogas.
3
3

Ficha de trabajo.
[ descargar ]
external image App40.gif
Ficha de trabajo Secundaria.
[ descargar ]
1
1

Ficha de trabajo Secundaria.
[ descargar ]9.- Sesiones de tutoria sobre el uso de drogas
Sesiones de tutoria sobre el uso de drogas from 349juanexternal image 8757673470953567316-5992974498872960660?l=creaconlaura.blogspot.com

PROGRAMA "A NON FUMAR, APUNTOME!": Interesante Programa de promoción da saúde da Junta de Andalucía A no fumar me apunto!, para realizar varias sesións na hora de titoría lectiva de 1º de ESO.A no fumar, ¡me apunto!, é un programa de prevención do tabaquismo no ámbito educativo. O programa constitúe unha das estratexias de prevención para xóvenes no Plan Integral de Tabaquismo en Andalucía.Actualmente, na nosa sociedade, a adolescencia é una etapa especialmente vulnerable ao inicio do consumo de tabaco, de feito, ao final desta etapa a maior parte dos rapazes/as probaron esta sustancia e un porcentaxe alto, especialmente as rapazas, consideranse fumadoras.Na web Mi vida sin ti, hai innumerables recursos sobre o tabaco. Vía: Blog Ética y ciudadanía.-OS PERIGOS DO TABACO: PINCHA AQUÍ ou fai a descarga do documentoexternal image pdf.png los-peligros-del-tabaco.pdf- SIMPLEMENTE NON: PINCHA AQUÍou fai a descarga do documento external image pdf.png Simplemente_no.pdf
RECURSOS WEB:
No seguinte enlace tedes as sesións de traballoque presenta o programa e as guías didácticas e materiais para cada un dos cursos da ESO.
Neste enlace deixovos
artículos e noticias aparecidas en prensa en torno ao tábaco e a prevención do tabaquismo.


SELECCIÓN DE ACTIVIDADES DO (IES SANTA EULALIA)

Cadernos da "Junta de Andalucia" para desenvolver a Acción Titorial Anual secuenciada por trimestres.


manuales.jpg

Caderno de Titoría para o alumnado de 2º da ESO, realizado polo Grupo de Orientadores de Cádiz.


20 Actividades prácticas. Fernando sánchez Íñiguez. CEFIRE de Elda (Alicante)convivencia.jpg


  • Programa de educación cívico-tributaria


A ATENCIÓN Á DIVERSIDADE NA TITORÍA


ACTIVIDADES PARA DESENVOLVER O PLAN DE ACCIÓN TITORIAL NA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA


external image 2eso.jpg