3.jpgACTIVIDADES DE TITORÍA
TÉCNICAS DE TRABALLO INTELECTUAL
IDENTIDADE DIXITAL E REDES SOCIAIS (Antonio Omatos, site con actividades moi interesantes sobre esta temática)
NOVO*
PREPARAMOS OS EXAMES


TTI3.jpg

TÉCNICAS DE ESTUDO (
blog que aborda en profundidade as técnicas de estudo que debe dominar un estudante para poder afrontar con éxito o seu traballo académico e incluso diría que profesional.
Tamén é importante indicar que este blog quedou sen actividade en outubro de 2010, pero a información que nos ofrece aborda con amplitude a información que podemos manexar desde o departamento, podendo facela extensiva ao noso alumnado e ás familias.

Ayuda al estudio | Orientación y convivencia | Scoop.it
Ayuda al estudio | Orientación y convivencia | Scoop.it

Blog de axuda ao estudo para alumnos/as de ESO e Bacharelato (e un repasiño de primaria) de Mábel Villaescusa


CONVIVENCIA
Portal de la Convivencia escolar y prevención de la violencia. Ministerio de Educación y Ciencia.
Estrategias educativas para la prevención de la violencia: mediación y diálogo. Cruz Roja.
http://portales.educared.net/convivenciaescolar/
http://www.profes.net/educacion2.asp?educa=Secundaria
http://www.irabia.org/departamentos/orientacion/pda/search_valores.html
Convivir en los centros. Gobierno de Aragón.
WEBQUEST: Conocer para aceptar

PREVENCIÓN DROGASActividades de prevención en drogodependencias.external image images?q=tbn:ANd9GcSFQc1JSDsTu-s93HYHeQjYM43RP1zxWR5wzfv76Z076Zjv-UEa
Dentro do Plan de Acción Titorial do centro programanse actividades destinadas a informar ao alumnado sobre os riscos do consumo de alcohol, así como dos seus efectos no noso organismo e na nosa saúde. Para traballar sobre os "mitos" que con frecuencia, rodean todo o relacionado co alcohol. Apoiaremonos para algunhas destas actividades na guía "Hablemos del Alcohol", cuyo contido colgo para facilitar a súa consulta nas sesións de titoría que realicemos.


-FICHA DE TRABALLO PARA O ALUMNADO
-INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA: DOCUMENTO PARA OS TITORES/ASPara outras actividades sobre o tema e, como complemento, a todo iso, propoñemosvos que entredes nestes enlaces onde de manera interactiva, poderedes aclarar todas as dúbidas sobre o consumo de alcohol.
-Datos breves sobre o alcohol e o consumo de bebidas alcohólicas: pon a proba o que sabes.
-¿Mito ou realidade?:repasamos os principai mitos e comentarios sobre o alcohol... e aclaramos dúbidas.
-O efecto do alcohol sobre o organismo: toda a información pinchando no enlace.

external image 5273029163936768658-4111141053415309848?l=elorientablog.blogspot.com

external image 5273029163936768658-4111141053415309848?l=elorientablog.blogspot.com
1.- No te sumerjas. Descubre la trampa del alcohol Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias
external image alcohol+adolescencia.png


**2.- Hablemos en clase: programa educativo virtual:** ofrece material didáctico y multimedia para que profesores y alumnos tengan a su alcance la mayor prevención posible sobre el consumo de drogas y aprendan a evitarlas. Unidades didácticas "Neurobiología de la adicción". Material didáctico para trabajar en clase los efectos de las drogas sobre el cerebro, el comportamiento y la salud.
MATERIAL PARA EL ALUMNADO Acceder
MATERIAL PARA EL PROFESORADO Acceder


3.- EL ALCOHOL-Actividades EE.PP. "Sagrada Familia". Linares (Jaén).

4.- El ALCOHOL: mitos y realidades
El Orientablog
-FICHA DE TRABAJO PARA EL ALUMNADO
-INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA: DOCUMENTO PARA LOS TUTORES/AS


5.- Programas preventivos de la FAD > En la escuela

external image shim.gif
external image flechabuena.gif Construye tu mundo
external image shim.gif
external image flechabuena.gif Cine y Educación en Valores
external image shim.gif
external image flechabuena.gif El valor de un cuento
external image shim.gif
external image flechabuena.gif Tú y la Música
external image shim.gif
external image flechabuena.gif Club del Buen Deportista
external image shim.gif
external image flechabuena.gif necesari@s
external image shim.gif
external image flechabuena.gif Nuestro escenario: El teatro en la Educación
external image shim.gif
external image flechabuena.gif Y tu, ¿qué sientes?
external image shim.gif
external image flechabuena.gif Y tú, ¿qué piensas?
external image shim.gif
external image flechabuena.gif Tú mismo
external image shim.gif
external image flechabuena.gif PIDE: Programa Integral de Desarrollo Educativo
external image shim.gif
external image flechabuena.gif Ciudadanos
external image shim.gif
external image flechabuena.gif Me llamo Marcos: Jóvenes y estilos de vida
external image shim.gif
external image flechabuena.gif Pasa la vida
external image shim.gif
external image flechabuena.gif Prevenir para vivir

**6.- Prevención del Consumo de Alcohol y Tabaco. Guía Didáctica para profesores. Primer Ciclo de la ESO.** Ministerio del Interior, Ministerio de Sanidad y Consumo, Ministerio de Educación y Cultura

**7.- Adolescencia y Alcohol. Guía para el profesorado.** Fundación Alcohol y Sociedad
**Las caras del alcohol** Fundación Alcohol y Sociedad


8.- Promoción para una vida sin Drogas.Ministerio de Educación de Perú
Gestión del Riesgo en Instituciones Educativas
Gestión del Riesgo en Instituciones Educativas

Guía de detección 2006 (1).
[ descargar ]
Gestión del Riesgo en Instituciones Educativas
Gestión del Riesgo en Instituciones Educativas

Lineamientos para la Educación de una Vida sin Drogas.
[ descargar ]external image nuevo2.gif
1.2.1 Cartillas para Padres.
Gestión del Riesgo en Instituciones Educativas
Gestión del Riesgo en Instituciones Educativas

Protegiendo a nuestra familia.
[ descargar ]
external image App19.gif
Desarrollando nuestras habilidades sociales.
[ descargar ]
Perú: País Maravilloso
Perú: País Maravilloso

Conociendo e identificando las drogas I.
[ descargar ]
external image App21.gif
Conociendo e identificando las drogas II.
[ descargar ]
external image App22.gif
Aprendiendo en familia.
[ descargar ]
external image App23.gif
Caratula del folder.
[ descargar ]
external image App24.gif
Factores de Riesgo
[ descargar ]
external image App25.gif
Cuidando nuestra salud.
[ descargar ]
external image App26.gif
Todas las Cartillas
[ descargar ]


1.2.2 Cartillas sobre Drogas.
Gestión del Riesgo en Instituciones Educativas
Gestión del Riesgo en Instituciones Educativas

Carátula cartillas aplicativas sobre drogas.
[ descargar ]
external image App27.gif
Alcohol.
[ descargar ]
Perú: País Maravilloso
Perú: País Maravilloso

Cocaína.
[ descargar ]
external image App29.gif
Inhalantes
[ descargar ]
external image App30.gif
Medicamentos.
[ descargar ]
external image App33.gif
Éxtasis.
[ descargar ]
external image App34.gif
Marihuana.
[ descargar ]
external image App35.gif
Tabaco.
[ descargar ]
external image App31.gif
Todas las Cartillas
[ descargar ]


1.2.3 Información Básica sobre Drogas.
1
1

Información Básica sobre drogas.
[ descargar ]


1.2.4 Sesiones de Tutoría - Drogas.
3
3

Ficha de trabajo.
[ descargar ]
external image App40.gif
Ficha de trabajo Secundaria.
[ descargar ]
1
1

Ficha de trabajo Secundaria.
[ descargar ]9.- Sesiones de tutoria sobre el uso de drogas
Sesiones de tutoria sobre el uso de drogas from 349juanexternal image 8757673470953567316-5992974498872960660?l=creaconlaura.blogspot.com


SELECCIÓN DE ACTIVIDADES
DO (IES SANTA EULALIA)


MANUAIS ACCIÓN TITORIAL
(JUNTA DE ANDALUCÍA)

WEBS CON MATERIAIS MOI INTERESANTES PARA O DESENVOLVEMENTO DA TITORÍA