WEBQUEST: BACHARELATO
Bacharelato.jpghttp://issuu.com/lourdesoterorodriguez/docs/orientaci_n_acad_mica_e_profesional_4__de_eso/34Documento realizado por Lourdes Otero Rodríguez do IES Isidro Parga Pondal, no que se fai un bo resumen das modalidades de Bacharelato e familias profesionais na Comunidade Autónoma Galega.

Presentación para o alumnado e familias na que partemos das ramas de coñecemento e a súa relación coas diferentes carreiras e familias profesionais, explicación do bacharelato e criterios de ponderación das diferentes materias en cada unha das modalidades.

external image estudiar.png