"DATOS E DATAS PARA LEMBRAR... EN PÉ DE IGUALDADE... E NON ESQUECER O RESTO DO ANO"

external image datosedatas.jpg


30 de xaneiro DÍA DA PAZ
O VENRES, 30 de xaneiro, celebrase o Día da Paz, polo que os presentamos diferentes espacios on line con recursos, aplicacións, unidades didácticas… para traballar esta data.

ACTIVIDADES: FONTE ( Miguel Ángel Valverde Gea )
A propuesta de actividades sigue a seguinte secuencia:
  • Reflexión sobre o contido dos valores e antivalores por medio do traballo en parellas e de postas en común.
  • Visionado dos vídeos seleccionados, comentario e conclusións que obtemos entre todo o grupo.
  • Proposta de actividad creativa (frases ou debuxos) para expoñer o cos que construir un vídeo coas opinións da clase.EDUCAR EN VALORES DE PAZ: RESPECTO Y SOLIDARIEDADE vs. DISCRIMINACIÓN

Nesta sesión reflexionaremos sobre os valores do respecto e da solidariedade. O valor do respecto permítenos recoñecer, aceptar, apreciar e valorar as calidades e os dereitos dos demais. O respecto é o recoñecemento do valor intrínseco de cada persoa e dos dereitos que como tales teñen. A solidariedade consiste en axudar a outras persoas que o necesitan sen esperar nada a cambio e sen que ninguén se decate. A persoa solidaria é desinteresada e móvese só por sentimentos altruístas, como os de xustiza e igualdade. Pola contra, a discriminación significa que hai persoas que se senten superiores a outras por pertencer a unha raza, nacionalidade, relixión ou sexo.

Seleccionamos catro vídeos:
- Unhas marabillosas palabras de Eduardo Galeano sobre os inmigrantes.
- A última parte dun programa de Salvados no que Jordi Évole se traslada a Alemaña para entrevistar inmigrantes españois veteranos e noveis. Resulta interesante observar e reflexionar sobre a nosa experiencia como inmigrantes e as similitudes cos problemas doutros inmigrantes.
- Unha reportaxe sobre os inmigrantes subsaharianos que sobreviven no monte Gurugú á espera de saltar un día o enreixado de Melilla. Coñecer as súas motivacións, expectativas e sentimentos axudará a comprendelos e ser solidarios coa súa situación.
- Por último, un vídeo gañador do Premio Andalucía Migracións, Carta África. Pode contribuír a comprender aos nosos inmigrantes e derrumbar algúns tópicos.

LOS INMIGRANTES, Eduardo Galeano (2,48 MINUTOS) LA INMIGRACIÓN ESPAÑOLA EN ALEMANIA (13 MINUTOS)


MELILLA SALTAR LA VALLA (8, 38 MINUTOS) CARTA ÁFRICAPremio Andalucia Migraciones 2004 (9,38 minutos)Las actividades que propoñemos consisten en reflexionar sobre os valores que tratamos nesta e outras sesións. Comentar os vídeos, debater e extraer conclusións. Por último realizar unha actividade creativa, neste caso unhas frases coas que poidamos compoñer un vídeo colectivo coas nosas opinións e definicións sobre a solidariedade, o respecto e a discriminación.


FICHA COA ACTIVIDADE
VALORES PARA A PAZ E A XUSTIZA SOCIAL: HONRADEZ VS. CORRUPCIÓNPara tratar este tema presentamos catro vídeos de curta duración:
A CORRUPCIÓN: Elaborado con testemuños de persoas de diferentes países que definen o que entenden por corrupción. Este vídeo forma parte do proxecto "7 mil millóns doutros".
CONTRA A CORRUPCIÓN: Espazo do programa Informe Semanal emitido o 07-12-2014 en TVE. Formula diferentes casos de corrupción que están a asolar o noso país.
A HONESTIDADE: Dous curtos sobre este tema da Fundación para unha Vida Mellor.

A CORRUPCIÓN,
SETE MIL MILLÓNS DOUTROS CONTRA A CORRUPCIÓN

A HONESTIDADE
FICHA COA ACTIVIDADEVALORES DE PAZ E XUSTIZA SOCIAL: TOLERANCIA vs. FANATISMONa actualidade podemos comprobar como parecen aumentar os comportamentos intransixentes e intolerantes dende o mundo das relixións ata o do fútbol. Aproveitaremos a conmemoración deste día (DENIP) para tratar destes valores cos nosos estudantes. Para iso imos, nun primeiro momento, a reflexionar e afondar na súa definición. A continuación, veremos uns vídeos que nos axudarán a ilustrar mellor o obxectivo desta titoría. Estes son os vídeos que seleccionamos:
ESTADO ISLÁMICO (14m) FANATISMO VIOLENTO (13m)

día internacional tolerancia (4,28m) PROVERBIO CHINO (9m)FICHA COA ACTIVIDADE


Por último, achegamos o vídeo "A fame no mundo explicada ao meu fillo" baseado nun libro do sociólogo e político suízo Jean Ziegler. Este foi responsable en Nacións Unidas da inclusión do Dereito á Alimentación na Carta Universal de Dereitos Humanos. A película é unha produción española de 52 minutos de duración, dirixida por Gerardo Olivares e Larry Levene. "O documental analiza, con imaxes estremecedoras, as consecuencias que a falta de alimentos provoca na poboación, sobre todo do continente africano, e demostra que a fame ademais de ser unha causa dos desastres naturais ou das guerras, é obra da mala política de moitos gobernos. " (Fonte: Blog Canle Solidariedade)

OUTRAS PROPOSTAS
o blog de Carmen Gil Martín (Poemitas) podédes atopar un dos seus contos en verso, ‘El consejo de Facundo’, que tamén está como arquivo de voz para poder traballar con nenos cegos.
external image dia-escolar-de-la-paz-300x207.gifEn Tiching tendes acceso a cerca de 37.000 recursos, aplicacións... relacionados con este tema, dende Infantil ata Bacharelato, como unha aplicación interactiva coa que o alumnado de 5º de Primaria aprenderá o porqué deste día, os Premios Nobel da Paz e moita mais información.
Pola súa parte, a webquest Érase una vez… la Paz (5º y 6º de Primaria) ten por obxectivo dar a coñecer a algunhas persoas e organizacións que loitaron e hoxe todavía loitan pola paz, así como o que fixeron por darnos un mundo mellor. Permite mellorar a comprensión lectora e é unha ferramenta de axuda para aprender a buscar, tratar e comunicar aexternal image culturapaz.jpg información en Internet. Tamén no blog de Orientación Andujar podéis acceder a diferentes recursos

, actividades e titorías, como actividades para colorear, para traballar a escritura creativa servindonos do acróstico da palabra PAZ, de lectoescritura, bingo cruzados de iguais, laberintos…

Desde 1964, para conmemorar la muerte de Gandhi, se celebra el 30 de enero el Día Escolar de la No Violencia y la Paz, reconocido por la UNESCO en 1993. En esta fecha se recuerda la necesidad de la educación para la tolerancia, la solidaridad, el respeto a los Derechos Humanos, la no violencia y la paz. El lema de este día es: 'amor universal, no-violencia y paz. El amor universal es mejor que el egoísmo, la no-violencia es mejor que la violencia y la paz es mejor que la guerra'.

LAS TORTUGAS TAMBIEN VUELAN
Dirixida por Bahman Ghobadi Elenco: Avaz Latif, Során Ebrahim , Hiresh Feysal Rahman, Saddam Hossein Feysal , Abdol Rahman Karim . Kurdistán é un territorio enclavado entre Irán, Irak e Turquía. Alí sobreviven, como poden, unos nenos cuxo traballo consiste en desmontar minas antipersonais. Algúns deses nenos son os protagonistas de este alegato pacifista con picos de emotividade.
GUÍA DIDÁCTICA

Enlaces de interese relacionados coa película.

Recursos para prevenir y tratar los conflictos en el aula (Caderno intercultural).
Imagen de una paloma de la paz
Imagen de una paloma de la paz

Desde el ITE destacamos algunos de los recursos y páginas de interés para desarrollar el tema de la paz en las aulas.
RECURSOS EDUCATIVOS EN EL PORTAL DEL ITE

PÁGINAS DE INTERÉS
external image 6335477699757711958-2797956163316707840?l=orientafer.blogspot.com

QUE A TODAS LAS BALAS SE LES HAGA DE NOCHE


Tratase dun ambicioso proxecto laborado pola Fundación Cultura de Paz que preside D. Federico Mayor Zaragoza, o compositor Paco Damas e outras institucións como Movimiento pola Paz e o Ministerio de Educación.

external image pagina+paz.jpg

ACTIVIDADES PARA O DÍA ESCOLAR DA PAZ (DENYP)

En estos enlaces puedes encontrar actividades de Tutoría, Fichas de trabajo, y documento sobre el Día Escolar de la No Violencia y la Paz.

ACTIVIDADES 2012

Educación para la paz: recursos y actividades 2012madre en la fábrica de costuras. Muy adecuada para reflexionar sobre el concepto de feminidad y modelo de belleza que sufrimos en actualidad.